Mangel på varmtvann på grunn av vannlekkasje!

Det er vannlekkasje ved 15-blokken. Dette påvirker tilførsel av varmtvann til samtlige blokker. Problemet forventes løst i løpet av natten.