FERIEAVVIKLING - STYRET

Styrets medlemmer avvikler sommerferie som følger:

Laila: uke 29-31

Ann-Kristin: uke 26-28

Rolf: uke 31-32

Hilde: uke 26 + 29-30

Thomas: uke 26-28