SNØMÅKING

Styret har mottatt flere beboerklager på snømåkingen. Vi har tatt kontakt med vår tjenesteleverandør, Frode Gran AS, og håper på umiddelbar forbedring. Vi beklager de ulempene dette har påført våre beboere!

NYE PLANTER PÅ UTEOMRÅDENE

Borettslaget har inngått avtale med Trifolia Landskapsarkitekter om beplantning av uteområdene våre. Planter blir levert i dag, og planting starter i morgen, torsdag. 

VARMTVANN

Det er gått et varmeelement i en av varmtvannsberederne, så beboere vil kunne oppleve vekslende tilgang på varmtvann. Service er bestilt.