MÅKING AV PARKERINGSPLASSENE PÅ ONSDAG - ALLE BILER MÅ FJERNES!

Førstkommende onsdag, 13. februar, mellom kl. 09.00 og 15.00 skal parkeringsplassene måkes. Parkeringsplassene må være tømt for biler i dette tidsrommet. Det vil være tillatt for beboere med fast parkeringsplass å parkere på gjesteparkeringene i samme periode. Se også oppslag i trappeoppgangene.

Ny infopost

Samtlige beboere har fått siste utgave av Infoposten (februar 2019) i postkassen. Elektronisk versjon ligger her.

TAKTEKKING - BLOKK 3 OG 5

Styret har inngått avtale med NORTEKK om vedlikehold av takene. Arbeidet starter opp onsdag 6. februar, og taket på blokk 3 og 5 tas først. Estimert arbeidstid er tre uker. Under arbeidet vil det bli satt opp heissjakt ved enden av blokken. 

MÅKING AV PARKERINGSPLASSENE PÅ FREDAG - ALLE BILER MÅ FJERNES!

Førstkommende fredag, 11. januar, mellom kl. 09.00 og 15.00 skal parkeringsplassene måkes. Parkeringsplassene må være tømt for biler i dette tidsrommet. Det vil være tillatt for beboere med fast parkeringsplass å parkere på gjesteparkeringene i samme periode. Se også oppslag i trappeoppgangene.

GOD JUL!

Vi ønsker våre beboere en riktig god jul og er godt nytt år! 

SNØMÅKING

Styret har mottatt flere beboerklager på snømåkingen. Vi har tatt kontakt med vår tjenesteleverandør, Frode Gran AS, og håper på umiddelbar forbedring. Vi beklager de ulempene dette har påført våre beboere!

NYE PLANTER PÅ UTEOMRÅDENE

Borettslaget har inngått avtale med Trifolia Landskapsarkitekter om beplantning av uteområdene våre. Planter blir levert i dag, og planting starter i morgen, torsdag. 

VARMTVANN

Det er gått et varmeelement i en av varmtvannsberederne, så beboere vil kunne oppleve vekslende tilgang på varmtvann. Service er bestilt.