Kontaktinformasjon

Leder                      Laila Hansen                      90 08 43 49

Nestleder                Ann-Kristin Strand         47 60 06 63

Styremedlem          Rolf Skovdal                     90 50 44 38

Styremedlem          Geir Kristoffersen             91 13 41 33

Styremedlem          Anita Børresen                  93 28 02 87

 

Vaktmester            Jan Lilletjernbakken          41 47 90 54 (07:00-15:00)       vaktmester@myhrerenga.no

Oversikt over blokktillitsvalgte

Blokk 3: Tove Tollefsen (3B), mobil 92 86 22 11Blokk 5:Tove Karlstad (5A), mobil 908 37 116Blokk 7: Geir Kristoffersen (7C), mobil 91 13 41 33Blokk 9: Anita Børresen (9C), mobil  93 28 02 87Blokk 11: Sverre Kristiansen (11A), mobil 92 01 49 06Blokk 13: Gjertrud Tomre (13C), mobil 907 10 706Blokk 15: Unni Sundland (15B), mobil  95 70 76 91