Kontaktinformasjon

Leder                      Laila Hansen                      90 08 43 49

Nestleder                Ann-Kristin Strand            47 60 06 63

Styremedlem          Rolf Skovdal                     90 50 44 38

Styremedlem          Hilde Nybakk                   45 02 30 01

Styremedlem          Thomas Akersveen         46 82 51 92

 

Vaktmester            Jan Lilletjernbakken          41 47 90 54 (07:00-15:00  tirsdag og onsdag)       vaktmester@myhrerenga.no

Oversikt over blokktillitsvalgte

Blokk 3: Tove Tollefsen (3B), mobil 92 86 22 11

Blokk 5:Tove Karlstad (5A), mobil 90 83 71 16

Blokk 7: Geir Kristoffersen (7C), mobil 91 13 41 33 

Blokk 9: Camilla Graff (9C) 

Blokk 11: Sverre Kristiansen (11A), mobil 92 01 49 06 

Blokk 13: Gjertrud Tomre (13C), mobil 90 71 07 06 

Blokk 15: Unni Sundland (15B), mobil  95 70 76 91