VARMTVANN

Det er gått et varmeelement i en av varmtvannsberederne, så beboere vil kunne oppleve vekslende tilgang på varmtvann. Service er bestilt. 

DUGNAD TIRSDAG 29. MAI

Oppmøte ved Fyrhuset kl. 18.00. Se oppslag i trappeoppgangene.

Parkeringsansvarlig 23.-30. mai

 

Parkeringsansvarlig i perioden 23.-30. mai er Laila (styreleder). Rolf er på ferie i samme periode og svarer ikke på beboerhenvendelser.